O NÁS GENESIS NADĚJE PREVENCE SPOLUPRÁCE STANOVY VÝROČNÍ ZPRÁVA JSME Z CHEBU OZVĚTE SE ÚVODNÍ STRANA
Preventivní program

Co víme o HIV a AIDS ?

Statistika HIV

Národní program boje proti AIDS

Aktuality

Kde hledat pomoc

On-line poradna

Odkazy

Občanské sdružení MOSTY
tel. 0166/436041 e-mail: p.sauer@worldonline.cz
Osvobození 58, 350 02 Cheb

Program prevence pohlavně přenosných nemocí a HIV/AIDS

        Dovolujeme si Vám nabídnout program prevence pohlavně přenosných nemocí (PPN) a HIV/AIDS. Program je určen pro žáky 8. a 9.-tých tříd základní školy. Je rozvržen do čtyř bloků, z nichž každý trvá dvě vyučovací hodiny a je koncipován pro 20 - 25 žáků (tozn. jedna třída).

Obsah programu:

Blok č.1
- 8. třída - problematika HIV/AIDS a PPN, podstatné informace o způsobu přenosu viru HIV, o nemoci AIDS, o možnostech prevence a léčby.

Blok č.2
- 8. třída - o vztazích mezi dívkou a chlapcem, o hodnotě přátelství a lásky, o tom co je ve vztazích přirozené a co nezdravé, BRAVO poradna.

Blok č.3
- 9. třída - podrobné informace o antikoncepci, mechanizmus působení, způsob použití, výhody a nevýhody jednotlivých metod a jejich spolehlivost při zábraně otěhotnění a nákazy PPN (HIV/AIDS), přiblížení průběhu početí a těhotenství, podpora úcty k zázraku života

Blok č.4
- 9. třída - konfliktní situace ve vztahu, možnosti řešení, komunikace v páru, sexualita ve vztahu.

        Při tvorbě tohoto programu jsme vycházeli především z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), proto je i naší prioritou zdůraznění "bezpečného sexu", (tozn. sexuální zdrženlivost před manželstvím nebo jeden nenakažený sexuální partner a věrný, trvalý vztah). Samozřejmostí jsou také informace o "bezpečnějším sexu" (tozn. používání kondomu a snížení počtu sexuálních partnerů).

        Jednotlivé bloky probíhají hlavně formou vzájemné diskuse a různých interakčních her. Cílem je podnítit aktivitu samotných žáků. Naším přáním je, aby program probíhal, pokud možno, bez účasti učitele. Pokud je jeho přítomnost nutná, pak pouze za předpokladu, že se bude sám aktivně účastnit programu.

        Nabízíme také informační seminář pro pedagogy na téma prevence PPN a HIV/AIDS, při kterém může být výše uvedený program představen podrobněji.

Technické nároky:         
* třída s možností přemístit lavice ke stěnám a židle umístit do kruhu
* tabule
* příležitostně nelinkované papíry A4
* blok č.1 - třídu s možností zatemnění (promítání diapozitivů)
* blok č.3 - závěsný obrázek průřezu pohlavního ústrojí ženy

        Tento preventivní program vychází z projektu "Sex, AIDS a vztahy" mezinárodní křesťanské organizace ACET (AIDS Care, Education and Training), s pobočkou v České republice, a který je akreditován MŠMT. Občanské sdružení MOSTY program prevence přenosu PPN a HIV/AIDS poskytuje zdarma.

Těšíme se na spolupráci

Petr Sauer
Lektor programu

Bankovní spojení: ČSOB Cheb         číslo účtu: 8010-0804462403/0300         IČO: 64840778