O MOSTECH GENESIS NADĚJE PREVENCE SPOLUPRÁCE STANOVY VÝROČNÍ ZPRÁVA JSME Z CHEBU OZVĚTE SE ÚVODNÍ STRANA
Rodina v prevenci

        Nejhůře oslovitelnou a ovlivnitelnou skupinou lidí (co se prevence týče) jsme my - rodiče. Je to s podivem, když uvážíme, že například na různá "doporučení" dávaná v reklamách, reagujeme poměrně vstřícně a rádi. Ale není to zase až tak nepochopitelné. Kdo z nás si chce nechat mluvit do výchovy svých potomků? To je skoro, jako kdybychom přiznávali, že na to sami nestačíme. Vždyť kdo zná dítě lépe, než jeho rodiče? Kdo ví lépe, co potřebuje, než jeho rodiče? Kdo ho má raději víc, než ... atd. Ve skutečnosti se však často dětské potřeby s naší představou o nich poněkud míjejí a dítě naší upřímně míněnou lásku mnohdy prostě nerozpoznává.

        Od doby, kdy vzdělávání dětí převzal stát, prostřednictvím škol, se rodičům významně snížil prostor pro přirozenou výchovu. Poměrně velkou část dne děti tráví ve škole, čímž na ní leží nejen vzdělávání, ale také výchova. Realita je však taková, že škola je ráda, když zvládne děti alespoň vzdělávat. Na výchovu prostě není mnoho času. A přiznám se, že učitelům vůbec jejich práci nezávidím a vážím si jich, za to co dělají. Jenže škola často očekává výchovu od rodiny (a má pravdu) a rodiče zase od školy (a mají také pravdu). Věřím, že až si obě instituce přestanou tenhle horký brambor výchovy přehazovat, posuneme se v prevenci rizikového chování dětí zase o kus dál.

        V rámci své seminární práce v kurzu Celoživotního vzdělávání na filosofické fakultě University Karlovy, jsem začal téma rodiny zpracovávat. První část práce, s názvem Rodina v prevenci, je zde k nahlédnutí. Prozatím docházím k závěru, že je potřeba změnit vzájemné vnímání školy a rodiny. Nejlépe tak, aby se stali partnery, kteří podporují úlohu a kroky toho druhého.
Ve druhé části, která bude hotova až na počátku roku 2001, se budu snažit navrhovat možnosti, jak se pokusit výše uvedeného cíle dosáhnout. Součástí bude také dotazníkové šetření, ve kterém se podařilo získat názory a postoje asi 1200 rodičů (mužů i žen) z Chebu a okolí, jejichž děti navštěvují základní školu. Výsledky zde budou také zvěřejněny.

        Zajímavým projektem, který jde podobnou cestou, je projekt ZDRAVÁ ŠKOLA. Doporučuji zajímat se ve škole vašeho dítěte, proč se v tomto projektu neangažuje.

        Pokud budete mít pocit, že se k tématu rodiny a školy chcete vyjádřit, ozvěte se.

Petr Sauer