O NÁS GENESIS NADĚJE PREVENCE SPOLUPRÁCE STANOVY VÝROČNÍ ZPRÁVA JSME Z CHEBU OZVĚTE SE ÚVODNÍ STRANA
Výroční zpráva za rok 1999

Výroční zpráva za rok 2000

Výroční zpráva za rok 2003


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MOSTY

 

POSKYTUJÍCÍHO OPORU PŘI PŘEKONÁVÁNÍ OBTÍŽNÝCH ÚSEKŮ

ŽIVOTNÍ CESTY

 

 

 

 

 

"Jsem pořád s tebou
přítel do nepohody
když ostatní sotva k nalezení jsou
jako most přes rozbouřené vody
rozklenu se nad tebou."

                           (Paul Simon)

 

 

2003

 

 

 

 

VZNIK SDRUŽENÍ


Občanské sdružení MOSTY vzniklo v Chebu na podzim roku 1997 jako nevládní nezisková organizace. Registrace stanov sdružení byla provedena Ministerstvem vnitra dne 8. 12. 1997. Činnost sdružení je zaměřena na prevenci a řešení některých sociálních problému v chebském regionu. Ve své činnosti vychází z křesťanských etických principů.

POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ


Cílem sdružení je provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb zaměřenou na ochranu dětí a mládeže před negativními společenskými jevy a na jejich řešení, dále na podporu matek s dětmi a na pomoc starým a osamělým lidem. Dlouhodobým cílem sdružení je vytvoření kontaktního a poradenského centra pro děti a mládež v krizových životních situacích. Jeho činnost bude navazovat na primární prevenci, která v současné době probíhá na školách, a bude dětem a mládeži poskytovat informační, poradenské a terapeutické služby.

OBLASTI PŮSOBENÍ


- přednášková a vzdělávací činnost zaměřená na primární prevenci negativních společenských jevů u dětí a mládeže (Sex, AIDS, vztahy, drogy ..)

- Klub mladých GENESIS pro děti staršího školního věku

- Internetový projekt GRANO SALIS

- pomoc osamělým a handicapovaným starým lidem

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY SDRUŽENÍ


PREVENCE SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 

                Programy prevence probíhaly ve školách na Chebsku pod vedením našeho lektora. Do programu se během roku zapojilo 7 základních škol, 16 tříd a asi 300 studentů, většina z nich opakovaně.

                Poprvé jsme s prevencí „pronikli“ také do Mateřské školy. Jednalo se o prevenci kouření a závislosti na alkoholu.

V letních měsících se uskutečnil dětský tábor v Jáchymově pod názvem „ Stvoření v pěti dnech“. S účastníky tábora jsme také vytvořili Amatérské Dětské Divadlo a nastudovali divadelní hru Vánoční příběh, který jsme v jediném vystoupení uvedli před Štědrým dnem.

Pokračovalo také pravidelné vzdělávání našeho lektora na konferenci Prevence sociálně patologických jevů ve SZÚ v Praze a v IVPVZ v Brně.

Naše webové stránky se přesunuly pod novou adresu: http://mosty.granosalis.cz   a postupně budou doznávat podstatných změn.

Internetová poradna zaznamenala nárůst dotazů a to především lidí, kteří měli pohlavní styk s prostitutkou. Připravujeme další letní tábor a také novou hru našeho ADD.

 

NADĚJE

 

                Navštěvujeme staré a osamělé občany v jejich domácnostech nebo domovech důchodců. Poskytujeme jim praktickou, duševní, případně duchovní pomoc a péči. Před vánocemi jsme je, již tradičně i s našimi dětmi, navštívili a předali jim malý dárek.

K vánoční pohodě přispěly také básničky a písničky dětí. Svou činností přinášíme našim "babičkám" kousek NADĚJE o jejich vlastní důležitosti.

 

 

KLUB MLADÝCH GENESIS


Scházíme se pravidelně každý pátek od 15:30 do 19 hodin. Klub navštěvuje průměrně 19 dětí v rozmezí od 7 do 20 let. Klub integruje "bezproblémové" děti s dětmi, které mají různé problémy. Program schůzek je složen z následujících částí: sportovní aktivity (fotbal, stolní tenis, košíková), občerstvení, "řádění a pokec" (uvolnění energie, odreagování), hygiena osobnosti (zaměřeno na budování sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty.

 

GRANO SALIS

 

Grano Salis je internetový projekt, který naplňuje základní poslání Občanského sdružení Mosty a zároveň překračuje dosah jeho působení. Jeho dosah zahrnuje celou Českou republiku a navštěvují jej i návštěvníci ze Slovenské republiky. Jde o interaktivní internetový portál, který slouží k tomu, aby nikdo nemusel hledat cestu přes „rozbouřené vody“ života sám. Pomáhá vytvářet mosty k lidem z různých míst republiky, kteří jsou se svými problémy sami. Portál je koncipován tak, aby jeho návštěvníci měli možnost navázat vzájemné vztahy, sdílet se se svými problémy a názory, hovořit o nich a hledat i nacházet společně východiska a řešení, ke kterým by v osamocení velmi obtížně docházeli..

Osvědčenou pomoc a útěchu v obtížných životních situacích nacházejí lidé v duchovní pomoci křesťanských církví. Mnoho křesťanů z různých křesťanských církví je připraveno podat těmto lidem pomocnou ruku při překonávání obtížných úseků životní cesty a předat jim svoje zkušenosti z překonávání obdobných situací.

Velmi důležitou součástí projektu GRANO SALIS je proto Chat GRANO SALIS, na kterém lze vést on line rozhovory i v místnostech soukromých. Intimní soukromý rozhovor tak bývá prvním krokem k prolomení izolace a k překonání samoty i k ventilaci problémů.

Uživatel i návštěvník portálu může též požívat veřejné komunikační nástroje, které projekt GRANO SALIS nabízí. Je možno vkládat on line do systému portálu vlastní příspěvky, které tvoří základ pro veřejnou, popř. soukromou diskusi. Tato možnost je hodně využívána, k některým otázkám a problémům se vyjadřují desítky návštěvníků.

Pro ty, kteří zde naleznou podanou ruku, je důležité, aby mohli přejít z virtuality do reality. Proto nyní intenzívně pracujeme na databázi sborů, která bude obsahovat adresy a kontakty na sbory různých církví. Pro potřebné bude pak velmi snadné rychle najít v místě nebo poblíž svého bydliště křesťany připravené převzít další praktické řešení jejich konkrétních problémů. Internetový projekt GRANO SALIS lze nalézt na adrese http://granosalis.cz.

 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PARTNERSKÝM ORGANIZACÍM

 

2. Sbor BJB Cheb

Písek Vlastibor

DDM Cheb Sova

Městský úřad Cheb

Prev-centrum

Společenství Jan 10

Firma ALLCOMP

 

 

 

 

 

 STRUKTURA ORGANIZACE


Výbor sdružení: MUDr. Marta Sauerová, Mgr. Ludmila Novotná, Svatopluk Zouvala

Členové:  Mgr. Michal Novotný, Petra Sebjánová, Petr Sauer, Štěpán Křivánek, Tomáš Černík, Zuzana Nováková

 

FINANČNÍ ZPRÁVA

 

PŘÍJMY:     Dary 2.sbor BJB Cheb   7 577,00

-----------------------------------------------------------------------

Celkem                                              7 577,00 Kč

 

VÝDAJE:       Vzdělávání                 3 500,00

                        Akce                             867,00

                        Režie                            817,00

 -----------------------------------------------------------------------

Celkem                                              5 184,00  Kč

 

 

Statutární zástupce sdružení: MUDr. Marta Sauerová

Sídlo organizace:     Občanské sdružení Mosty, Osvobození 58, 350 02 Cheb

Tel.: 354 43 60 41                  Fax: 354 424 892  mosty@granosalis.cz

IČO: 64840778

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Březinova 18, 350 11 Cheb

Číslo účtu: 72567583/0300