O NÁS GENESIS NADĚJE PREVENCE SPOLUPRÁCE STANOVY VÝROČNÍ ZPRÁVA JSME Z CHEBU OZVĚTE SE ÚVODNÍ STRANA


Cesta byla rozšlapaná a kluzká.
Uklouzla mi noha
a strhla i tu druhou mimo cestu,
ale já jsem se vzpamatoval a řekl si:
"Je to uklouznutí, ale ne pád."

        Abraham Lincoln
poté co neuspěl ve volbách do Senátu


Vytváří klubové prostředí pro děti staršího školního věku, ve kterém se mohou pravidelně setkávat se svými vrstevníky a podílet se na společném programu pod dohledem zkušeného vedoucího. V tomto prostředí se mladí lidé učí budovat dlouhodobé vzájemné vztahy na principech přátelství, rovnosti a svobody a zároveň jim pomáhá překonávat rasové a sociální předsudky.

Nejde pouze o konzumní klubovou činnost, při které mladí lidé pasívně přijímají předem připravené zábavné programy. Učí se orientovat se v obtížných životních situacích, aktivně přistupovat k jejich řešení a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Mají příležitost nejen se sami podílet na přípravě klubových činností, ale vyzkoušet si i roli vedoucího skupiny svých vrstevníků a tak se připravovat na své budoucí společenské úlohy. Okruh probíraných témat není omezen jen na záležitosti, týkající se jich samých, ale učí se vnímat a aktivně ovlivňovat také společenské problémy kolem nás.

V takto vymezeném sociálním prostoru si osvojují pozitivní vzorce chování a potřebné sociální návyky formou interakčních her a cvičení, mají možnost seberealizace, pozitivní identifikace se skupinou svých vrstevníků a možnost otevřené sociální komunikace s nimi i se svým vedoucím jako autoritou. Důraz je kladen také na přijetí osobnosti každého mladého člověka, na rozvíjení jeho dovedností a schopností a tím napomáhat jeho zdravému utváření jeho identity a životního stylu bez potřeby útěku k alkoholu, drogám nebo promiskuitním vztahům.

Schůzky jsou každý pátek od 16 do 19 hodin. Klub navštěvuje průměrně 15 dětí.

Program:
sportovní aktivity (volejbal, fotbal, stolní tenis, kolečkové brusle)
občerstvení
"řádění a pokec"(uvolnění energie, odreagování)
hygiena osobnosti (zaměřeno na budování sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty)

Vedoucí projektu: Štěpán Křivánek